Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska

Žiadosť o poskytnutie podpory

Začnite stiahnutím a prípravou nasledovných 4 dokumentov, potrebných k predkladaniu žiadosti.

1) Žiadosť o poskytnutie podpory

Po stiahnutí žiadosti vo formáte PDF vyplňte požadované údaje priamo v dokumente a uložte ich. Takto upravený dokument vložíte do elektronického formulára.

2) Zmluva o poskytnutí podpory - návrh

Po stiahnutí zmluvy vo formáte DOCX je potrebné jej podpísanie. Sken podpísanej zmluvy vložíte do elektronického formulára.

3) Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa

Po stiahnutí čestného vyhlásenia vo formáte DOCX je potrebné jeho podpísanie. Sken podpísaného vyhlásenia vložíte do elektronického formulára.

4) Pripravte si realizačný projekt výsadby, ktorý sa taktiež vkladá do elektronického formulára

Podať žiadosť o poskytnutie podpory

Zmeniť (editovať) žiadosť o podporu

Zabudli ste heslo?

Pre vstup do elektronického formulára na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pokračujte zadaním nasledovných kontaktných údajov.


Meno a priezvisko

E-mail

Názov obce

Telefón

Prihlasovacie údaje pre prípad neskoršej editácie budú automaticky poslané na e-mail

Zabudli ste heslo? Zadajte registračný e-mail a pošleme vám nové.


E-mail

Ak potrebujete zmeniť údaje v predloženej žiadosti o podporu, pokračujte zadaním údajov, ktoré vám boli doručené na e-mail pri vstupe do elektronického formulára.


E-mail

Heslo