Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska

Kontakty

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

048 43 74 263

 

Mgr. Pavol Zemek

Funkcia: poverený zastupovaním vedúceho ORP 2
Zaradenie: Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu
E-mail: pavol.zemek@sazp.sk
Telefón: 048 437 42 90
Adresa: Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590

 

Ing. Boris Martinka

Funkcia: kontrolór realizácie aktivít
Zaradenie: Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2
E-mail: boris.martinka@sazp.sk
Telefón: 0905 314 429
Adresa: Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04

 

Mgr. Lenka Gubová

Funkcia: kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predlož. žiadostí
Zaradenie: Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2
E-mail: lenka.gubova@sazp.sk
Telefón: 048 437 42 63, 0915 595 045
Adresa: Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590

 

PhDr. Luboš Michalov

Funkcia: finančný manažér
Zaradenie: Oddelenie riadenia projektov 2
E-mail: lubos.michalov@sazp.sk
Telefón: 048 43 74 291
Adresa: Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Pracovisko: Odbor riadenia projektov

 

Ing. Marián Gebrlín

Funkcia: projektový manažér
Zaradenie: Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2
E-mail: marian.gebrlin@sazp.sk
Telefón: 0915 595 199
Adresa: Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Pracovisko: Sekcia fondov EÚ