Preskočit na obsah

Kontakty

Ing. Adam Stano

riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP a legislatívy
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy
adam.stano@sazp.sk
0905 669 212
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04

Mgr. Lenka Gubová

projektový manažér
Odbor riadenia projektov 2, Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy
lenka.gubova@sazp.sk
048 437 42 63, 0915 595 045
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590

PhDr. Luboš Michalov

Finančný manažér
Odbor riadenia projektov 2, Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy
lubos.michalov@sazp.sk
048 43 74 291
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

Mgr. Michaela Daubner, PhD.

kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predložených žiadostí
Odbor riadenia projektov 2, Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy
michaela.daubner@sazp.sk
0907 931 484
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

Ing. František Valuška

kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predložených žiadostí
Odbor riadenia projektov 2, Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy
frantisek.valuska@sazp.sk
048 437 41 26
ajovského 28, Banská Bystrica, 975 90