Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska

Kontakty

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

048 43 74 263Mgr. Lenka Gubová
Kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predlož. žiadostí

lenka.gubova@sazp.sk


Mgr. Pavol Zemek
Projektový manažér

pavol.zemek@sazp.sk


RNDr. Ľuboslav Oško
Projektový manažér

luboslav.osko@sazp.sk


Mgr. Lucia Koprajdová
Projektový manažér

lucia.koprajdova@sazp.sk


Ing. Marek Lesík (t. č. PN)
Projektový manažér

marek.lesik@sazp.sk