Preskočit na obsah

Kontakty

Ing. Adam Stano

riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP a legislatívy
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy
adam.stano@sazp.sk
0905 669 212
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04

Mgr. Lenka Gubová

projektový manažér
Odbor riadenia projektov 2, Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy
lenka.gubova@sazp.sk
048 437 42 63, 0915 595 045
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590