Slovenská agentúra životného prostredia

Kontakty

Ing. Adam Stano

Vedúci odboru riadenia projektov
Odbor riadenia projektov
adam.stano@sazp.sk
0905 669 212
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04

Ing. Boris Martinka

Kontrolór realizácie aktivít
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2
boris.martinka@sazp.sk
0905 314 429
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04

Mgr. Andrea Györiová

Projektový manažér
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2
andrea.gyoriova@sazp.sk
048 43 74 126, 0917 453 330
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590

Mgr. Lenka Gubová

Kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predlož. žiadostí
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2
lenka.gubova@sazp.sk
048 437 42 63, 915 595 045
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590

PhDr. Luboš Michalov

Finančný manažér
Oddelenie riadenia projektov 2
Odbor riadenia projektov
lubos.michalov@sazp.sk
048 43 74 291
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90