Preskočit na obsah

Kontakty

Ing. Adam Stano

riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP a legislatívy
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy
adam.stano@sazp.sk
0905 669 212
Rožňavská 24,, Bratislava 4, 821 04

Mgr. Lenka Gubová

projektový manažér
Odbor riadenia projektov 2, Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy
lenka.gubova@sazp.sk
048 437 42 63, 0915 595 045
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590