Preskočit na obsah

PODANIE ŽIADOSŤI O POSKYTNUTIE PODPORY

IČO bude slúžiť ako Vaše prihlasovacie meno

Kontaktná osoba

Zadajte telefónne číslo v tvare +421 090X XXX XXX

Dokumenty

Pridať realizačný projekt výsadby.
Súbor bol úspešne nahratý.
Prebieha nahrávanie súboru: %

Stiahnite si dokumenty uvedené nižšie a zašlite v čo najkratšom čase na adresy SAŽP, Tajovského 28. Banská Bystrica