Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska

Stav implementácie

V mesiaci december 2020 prebiehajú všetky potrebné procesy k zahájeniu nového verejného obstarávania na zhotoviteľa. Aktuálne nami akceptovaný cenník drevín a úkonov v podaných žiadostiach o poskytnutie podpory je nemenný.

V mesiaci november 2020 došlo medzi poskytovateľom, t. j. Slovenskou agentúrou životného prostredia a zhotoviteľom A.I.I. Technické služby s. r. o. k uzavretiu Dohody o ukončení Rámcovej dohody o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov

V mesiaci január až apríl 2020 došlo k zazmluvneniu ďalších obcí o poskytnutie podpory: Popudinské Močidlany, Kľušov, Rožňava, Čab, Leopoldov, Vráble, Košeca, Mojzesovo, Bielovce, Hrochoť, Kostolná pri Dunaji, Cabaj-Čápor, Veľké Bierovce, Kanianka, Tročany, Veľké Lovce, Ludrová, Valaská, Krupina, Prestavlky, Lok, Nová Kelča, Rišňovce, Batizovce, Ladice, Dolné Orešany, Veľký Kýr, Giglovce, Terňa, Hliník nad Hronom, Kamenná Poruba, Spišský Štvrtok, Hencovce, Malý Lapáš, Výčapy-Opatovce, Trstín, Lenartov, Svit, Giraltovce.

V mesiaci september až december 2019 došlo k zazmluvneniu ďalších obcí o poskytnutie podpory: Starý Hrádok, Žabokreky nad Nitrou, Močenok, Zemné, Galanta, Čirč, Vinodol, Bardejov, Bošany, Mojmírovce, Dlhé Klčovo, Vyškovce nad Ipľom, Lišov, Komárno, Tlmáče, Dulovce, Zatín, Šarkan, Bzince pod Javorinou, Bystričany, Vinica, Nižná Voľa, Radošovce, Sekule, Sása, Svätoplukovo, Dolný Ohaj, Imeľ, Brezová pod Bradlom, Nitrianske Hrnčiarovce, Moldava nad Bodvou, Zbehy, Pohronský Ruskov, Trnavá Hora, Veľká Ida, Gemer, Vranov nad Topľou, Čakajovce, Veľké Zálužie, Soboš, Jelenec, Uhorská Ves, Bešeňov, Chynorany, Kladzany, Radošina, Kokava nad Rimavicou, Pribeta, Vydrany, Lysá pod Makytou, Dolné Vestenice, Radoľa, Hermanovce nad Topľou, Alekšince, Kuraľany, Hronské Kosihy, Pusté Sady, Pucov, Jelšovce.

V mesiaci máj až august 2019 došlo k zazmluvneniu ďalších obcí o poskytnutie podpory: Tureň, Námestovo, Horné Hámre, Rabča, Kopčany, Oravská Jasenica, Žemberovce, Tomášikovo, Čajkov, Kozárovce, Jarok, Hontianske Nemce, Malé Leváre, Jakubov, Kováčová, Nemčiňany, Závadka nad Hronom, Hronský Beňadik, Santovka, Liptovský Mikuláš, Liptovská Štiavnica, Ľubeľa, Košárovce, Želiezovce, Družstevná pri Hornáde, Veľké Turovce, Unín, Kamenné Kosihy, Šaľa, Čáry, Rumanová, Starý Tekov, Brodské, Tekovské Nemce, Lučenec, Beluša.

V mesiaci január až marec 2019 došlo k zazmluvneniu ďalších obcí o poskytnutie podpory: Šamorín, Čakany, Láb, Kriváň, Sedliacka Dubová, Veľké Kozmálovce, Lokca, Holice, Žiar nad Hronom, Zvolenská Slatina, Sebechleby, Oravský Podzámok, Podhorie, Lomná, Sihelné, Hriňová.

V mesiaci október až december 2018 došlo k zazmluvneniu prvých obcí o poskytnutie podpory: Lučatín, Sliač, Podzámčok, Lieskovec, Zubrohlava, Gajary, Závod, Veľká Lúka, Záhorská Ves, Nižný Hrušov, Rožkovany, Dubovce, Krompachy, Malacky, Šaštín-Stráže, Zohor, Holíč, Lozorno, Spišské Vlachy, Baďan, Lúč na Ostrove, Stupava, Gbely, Skalica, Jabloňov nad Turňou, Trnávka, Trstená na Ostrove, Uhrovec, Banská Štiavnica, Dudince, Nové Mesto nad Váhom.

V mesiaci september 2018 bol vysúťažený dodávateľ pre zabezpečenie realizácie vegetačných prvkov, spoločnosť A.I.I. Technické služby s. r. o.

Predpokladaný dátum spustenie elektronického formuláru na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory je plánovaný na mesiac 09/2018.

V súčasnosti sa ukončuje proces verejného obstarávania podľa platných právnych predpisov a súvisiacich postupov v oblasti implementácie projektov financovaných z fondov EÚ.

Na prelome mesiacov 06 a 07/2018 bola zverejnená Metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry, podľa ktorej je možne odborne spôsobilou osobou vyhotoviť realizačný projekt výsadby. Metodickú príručku vo formáte PDF (16 MB) je možné stiahnuť na nasledovnom odkaze: https://www.zeleneobce.sk/odborna-metodicka-prirucka-zelene-obce.pdf