Preskočit na obsah

Stav implementácie


 • December 2023

  V tomto mesiaci sme úspešne ukončili projekt Zelené obce Slovenska. Počas piatich rokov sa nám podarilo vysadiť dreviny a tým prispieť k zahusteniu zelenej infraštruktúry celkovo v 428 obciach po celom Slovensku.

 • Obdobie jeseň 2022 - jeseň 2023

  V rámci troch výsadieb – jeseň 2022, jar 2023, jeseň 2023 sme spoločne s firmou PLANTAGO, spol. s r.o. vysadili dreviny v 342 slovenských obciach.

 • október 2022

  V mesiaci október 2022 došlo k uzatvoreniu Dodatku č. 1 k RÁMCOVEJ DOHODE s firmou PLANTAGO, spol. s r.o. Dodatkom došlo k úprave jednotkových cien za položku. V tomto mesiaci tiež začala jesenná výsadba, ktorá by mala prebehnúť približne v 190 obciach.Aktuálny cenník položiek je k dispozícii na stiahnutie.

 • júl 2022

  V mesiaci júl 2022 došlo k uzavretiu Rámcovej dohody s novým zhotoviteľom firmou PLANTAGO, spol. s r.o

 • november 2020

  V mesiaci november 2020 došlo medzi poskytovateľom, t. j. Slovenskou agentúrou životného prostredia a zhotoviteľom A.I.I. Technické služby s. r. o. k uzavretiu Dohody o ukončení Rámcovej dohody o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov. Ku dňu ukončenia Rámcovej dohody o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov zhotoviteľ A.I.I. Technické služby s.r.o. zrealizoval vegetačné prvky v 86 zazmluvnených obciach. Sú to obce: Nižný Hrušov, Zubrohlava, Dubovce, Skalica, Gbely, Lučatín, Závod, Podzámčok, Veľká Lúka, Záhorská Ves, Gajary, Banská Štiavnica, Malacky, Stupava, Zohor, Sliač, Holíč, Láb, Jablonov nad Turňou, Šaštín-Stráže, Dudince, Lozorno, Rožkovany, Uhrovec, Lúč na Ostrove, Baďan, Spišské Vlachy, Trnávka, Trstená na Ostrove, Nové Mesto nad Váhom, Šamorín, Holice, Čakany, Sedliacka Dubová, Kriváň, Žiar nad Hronom, Podhorie, Zvolenská Slatina, Veľké Kozmálovce, Lokca, Námestovo, Lomná, Sihelné, Malé Leváre, Oravský Podzámok, Hriňová, Beluša, Hronský Beňadik, Horné Hámre, Sebechleby, Tomášikovo, Čajkov, Hontianske Nemce, Rabča, Oravská Jasenica, Kopčany, Unín, Tureň, Jakubov, Kozárovce, Žemberovce, Liptovský Mikuláš, Jarok, Kamenné Kosihy, Čáry, Košarovce, Ľubeľa, Kováčová, Nemčiňany, Pusté Sady, Želiezovce, Liptovská Štiavnica, Starý Tekov, Družstevná pri Hornáde, Rumanová, Brodské, Lučenec, Šaľa, tekovské Nemce, Alekšince, Nitrianske Hrnčiarovce, Pucov, Jelšovce, Kuraľany, Hronské Kosihy, Vinodol

 • september 2018

  V mesiaci september 2018 bol vysúťažený dodávateľ pre zabezpečenie realizácie vegetačných prvkov, spoločnosť A.I.I. Technické služby s. r. o.

 • Zverejnená Metodická príručka k podpore biodiverzity

  Na prelome mesiacov 06 a 07/2018 bola zverejnená Metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry, podľa ktorej je možne odborne spôsobilou osobou vyhotoviť realizačný projekt výsadby. Metodickú príručku vo formáte PDF (16 MB) je možné stiahnuť na nasledovnom odkaze: https://zeleneobce.sk/doc/Odborna%20metodicka%20prirucka_Zelene%20obce.pdf

Fotografické ukážky už zrealizovaných prvkov zelenej infraštruktúry vo vybraných obciach Slovenska.
Video ukážka z realizácie výsadby v obci Močenok.