Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska

Stav implementácie

V mesiaci máj až jún 2019 došlo k zazmluvneniu ďalších obcí o poskytnutie podpory: Tureň, Námestovo, Horné Hámre, Rabča, Kopčany, Oravská Jasenica, Žemberovce, Tomášikovo, Čajkov, Kozárovce, Jarok.

V mesiaci január až marec 2019 došlo k zazmluvneniu ďalších obcí o poskytnutie podpory: Šamorín, Čakany, Láb, Kriváň, Sedliacka Dubová, Veľké Kozmálovce, Lokca, Holice, Žiar nad Hronom, Zvolenská Slatina, Sebechleby, Oravský Podzámok, Podhorie, Lomná, Sihelné, Hriňová.

V mesiaci október až december 2018 došlo k zazmluvneniu prvých obcí o poskytnutie podpory: Lučatín, Sliač, Podzámčok, Lieskovec, Zubrohlava, Gajary, Závod, Veľká Lúka, Záhorská Ves, Nižný Hrušov, Rožkovany, Dubovce, Krompachy, Malacky, Šaštín-Stráže, Zohor, Holíč, Lozorno, Spišské Vlachy, Baďan, Lúč na Ostrove, Stupava, Gbely, Skalica, Jabloňov nad Turňou, Trnávka, Trstená na Ostrove, Uhrovec, Banská Štiavnica, Dudince, Nové Mesto nad Váhom.

V mesiaci september 2018 bol vysúťažený dodávateľ pre zabezpečenie realizácie vegetačných prvkov, spoločnosť A.I.I. Technické služby s. r. o. - RÁMCOVÁ DOHODA o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov

Predpokladaný dátum spustenie elektronického formuláru na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory je plánovaný na mesiac 09/2018.

V súčasnosti sa ukončuje proces verejného obstarávania podľa platných právnych predpisov a súvisiacich postupov v oblasti implementácie projektov financovaných z fondov EÚ.

Na prelome mesiacov 06 a 07/2018 bola zverejnená Metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry, podľa ktorej je možne odborne spôsobilou osobou vyhotoviť realizačný projekt výsadby. Metodickú príručku vo formáte PDF (16 MB) je možné stiahnuť na nasledovnom odkaze: https://www.zeleneobce.sk/odborna-metodicka-prirucka-zelene-obce.pdf